Deratizacija​

Deratizacija Beograd

KO SU VAM CIMERI - LJUDI ILI GLODARI?

Često ste sigurni da glodara i štetočina u vašem okruženju nema i da nemate potrebe za deratizacijom. Ali, da li ste pregledali sve one sakrivene delove objekata i ćoškove koje ne posećujete često?

VREME JE DA PROVERITE, JER OVI NEZVANI GOSTI VAM MOGU UGROZITI ZDRAVLJE!

Smanjenje populacije štetnih glodara, najčešće pacova i miševa, vrši se deratizacijom. Deratizacija predstavlja skup mera ili postupaka suzbijanja štetočina u vašem okruženju. Glodari kao najbrojniji sisari na planeti, odlikuju se velikom sposobnošću prilagođavanja različitim uslovima staništa i izbora hrane, uz visoku reproduktivnu sposobnost, sve su veća opasnost za čoveka i korisne organizme.

DA LI SU GLODARI OPASNI ZA LJUDE I ŽIVOTINJE?

Glodari osim što imaju veliki značaj za ekološki sistem, oni su isto tako i štetočine po ekonomskom i zdravstvenom pitanju, zbog kojih ih nazivamo štetnim glodarima. Sa ekonomske strane, svima je dobro poznato koju štetu oni mogu napraviti prilikom konzumiranja i zagađivanja velike količine hrane i robe u skladištima, kao i oštećenja na materijalnim dobrima, na vašem nameštaju, kablovima, itd. Osim toga, glodari su poznati kao jedni od najvećih prenosioca zaraznih bolesti na čoveka, domaće životinje i plemenitu divljač, kao što su leptospiroza, salmoneloza i tularemija.

Takođe, mnoga domaćinstva stradaju od pacova, koji svoj najbolji plen pronalaze na farmama pilića, kokošaka i svim sitnim životinjama koje oni mogu savladati.

Kako se sprovodi deratizacija?

Pre izvođenja deratizacije, naš stručni tim uvek detaljno pregleda prostor i spram toga određuje koja vrsta zaštite bi bila pogodna. Proces  izvođenja zavisi od kvadrature objekta ili prostora,zatečenog stanja, kao i od količine glodara.

Za suzbijanje glodara koritimo dve vrste metoda: hemijsku i mehaničku. Hemijske preparate koje koristimo su u vidu mamaca i postavljaju se u deratizacione kutije, a mehanička zaštita je postavljanje klopki sa atraktantima. Glavni cilj deratizacije je suzbijanje mišolikih glodara, jer osim što su štetočine, glodari su prenosioci raznih bolesti. Preporuka za ponavljanje procesa deratizacije je na 3-6 meseci uz kontrolne preglede objekata. Garancija od trenutka izvršenja deratizacije je 6 meseci.